Goed idee, doe er iets mee!

Heeft u een goed idee? Een idee wat te maken heeft met de leefbaarheid in de gemeente Zaltbommel? En wilt u dit idee zelf uitvoeren? Laat het ons dan weten. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kunt met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen. Dit doen we door het aanbieden van (financiële) middelen en/of meedenken.

Wie kan subsidie aanvragen?

Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen.

Wat kan er binnen deze regeling?

Met deze subsidieregeling willen we initiatieven stimuleren die de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente versterken, zoals bijvoorbeeld:

  • bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte
  • stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners
  • versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk
  • voorkomen van sociaal isolement
  • bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven
  • activering naar vrijwilligerswerk
  • versterken van sociale samenhang tussen inwoners
  • het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners

Subsidiebedragen

Voor de activiteiten of initiatieven gelden de volgende maximale subsidiebedragen:

  • voor inwonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen per aanvraag, maximaal € 750,00
  • bij samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en/of inwonersinitiatieven, maximaal € 1.500,00

Hoe verloopt het subsidieproces?

U kunt de subsidie in 2022 en 2023 aanvragen. Dit doet u op de pagina Subsidies.

Heeft u moeite met invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op via subsidies@zaltbommel.nl.

Goed om te weten: voor elke periode is een maximumbedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld. We kennen subsidie toe op volgorde van binnenkomst totdat dit bedrag is bereikt.

?>