Lees pagina voor

Subsidies

Veel verenigingen en stichtingen zetten zich in voor de Zaltbommelse samenleving. Activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen komen voor subsidie in aanmerking.

In de Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022 (PDF, 425.3 kB) staan de algemene juridische voorwaarden voor subsidies. In subsidieregelingen beschrijven we welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoe we subsidiebudgetten verdelen. Met ingang van 2022 hebben we de volgende subsidieregelingen:

  1. Subsidieregeling sociale basis (PDF, 179.2 kB) (hieronder vallen de volgende activiteiten: opvoed- en opgroeiactiviteiten, educatie-activiteiten, welzijnsactiviteiten, buurt- en sportcoaches en minima-activiteiten)
  2. Subsidieregeling ontmoetingsactiviteiten (PDF, 98.9 kB)
  3. Subsidieregeling sport (PDF, 103.5 kB)
  4. Subsidieregeling cultuur (PDF, 145.0 kB)
  5. Subsidieregeling dorpshuizen (PDF, 188.3 kB)
  6. Subsidieregeling buurtbusvervoer (PDF, 180.4 kB)
  7. Subsidieregeling EHBO (PDF, 182.3 kB)
  8. Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee (PDF, 123.4 kB). Deze regeling is voor niet reguliere, kortdurende activiteiten. De aanvraag kunt u het hele jaar doen, in tegenstelling tot de andere regelingen. Gebruik hiervoor het onderstaande online formulier.

Subsidie aanvragen?

U kunt met uw organisatie tot 1 juni subsidie aanvragen voor het volgende jaar. 

Subsidie aanvragen (zonder DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Subsidie aanvragen (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Subsidie aanvragen (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Subsidie groene tuin

Ook is er een subsidie groene tuin om weersextremen zoals hoosbuien, hitte en droogte op te vangen. De subsidie is bijvoorbeeld voor het vergroenen van uw tuin, de aanleg van een groen dak of het plaatsen van een regenton.

Meer informatie over deze regeling en het online aanvraagformulier vind u op de pagina Subsidie groene tuin

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het subsidieloket via het e-mailadres subsidies@zaltbommel.nl.

Subsidieregister

Op initiatief van de raad publiceert de gemeente jaarlijks een overzicht van de verleende subsidies in Zaltbommel (het zogenaamde subsidieregister). Deze subsidies zijn verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv). Met dit subsidieregister laten we per beleidsterrein transparant zien waaraan we het gemeenschapsgeld besteden.

De bedragen die in dit subsidieregister staan, zijn verleende subsidies. Onder de € 5.000 worden de subsidies volgens de Asv direct vastgesteld. Boven de € 5.000 moeten organisaties na afloop van het subsidiejaar verantwoording afleggen over de gesubsidieerde activiteiten. Dit kan soms leiden tot een lagere vaststelling van het verleende subsidiebedrag. Bijvoorbeeld omdat activiteiten niet of anders zijn uitgevoerd. Aan dit overzicht kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.