Lees pagina voor

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of studie.

  1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. U gebruikt daarvoor het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 205.0 kB).
    Het formulier levert u in bij de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel.
  2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haag (Deze link gaat naar een externe website).

De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn bij de gemeente Den Haag.