Lees pagina voor

Internationale werknemers beleid

Hieronder staan de hoofdlijnen van het beleid voor de huisvesting van internationale werknemers. Het volledige beleid leest u in het document 'Beleid huisvesting internationale werknemers gemeente Zaltbommel 2022 (PDF, 222.5 kB)'.

Huisvesting op het terrein van de werkgever in het buitengebied of op bedrijventerrein

Huisvesting in woningen

In dorp of wijk:

In het buitengebied:

Geconcentreerde huisvesting

De toepassing van dit beleidsonderdeel is voor onbepaalde tijd stopgezet. De lopende initiatieven en plannen worden wel voortgezet.

Algemene uitgangspunten van het beleid

Bent u verblijfsbieder?

Zorg dat u uw vergunningen en het nachtregister op orde heeft. Lees alle informatie over de benodigde vergunningen en het nachtregister op de pagina Verblijf bieden aan internationale werknemers.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0418 of info@zaltbommel.nl.