Beleid huisvesting internationale werknemers

Hieronder staan de hoofdlijnen van het beleid voor de huisvesting van internationale werknemers. Het volledige beleid leest u in het document 'Beleid huisvesting internationale werknemers gemeente Zaltbommel 2022 (PDF, 222.5 kB)'.

Huisvesting op het terrein van de werkgever in het buitengebied of op bedrijventerrein

 • is mogelijk bij agrarische en andere bedrijven in het buitengebied of op bedrijventerreinen
 • aantal personen hangt af van de arbeidsbehoefte (maximaal 50 personen)
 • huisvestingsvoorzieningen zijn tijdelijk en het hele jaar door mogelijk
 • alleen toegestaan voor medewerkers die bij het bedrijf werken (onder voorwaarden een uitzondering voor tuinbouwbedrijven)
 • maximaal 2 woonlagen
 • verblijfsbieder is in bezit van certificaat van een keurmerk
 • voorzieningen voor ontspanning en voldoende buitenruimte

Huisvesting in woningen

In dorp of wijk:

 • geen huisvesting in dorpen of wijken: naar 0 in 2025
 • woningen van verblijfsbieders komen beschikbaar voor de woningmarkt
 • overgangssituatie voor bestaande situaties: zij kunnen een tijdelijke vergunning krijgen tot 1 januari 2025
 • maximaal 4 personen per woning

In het buitengebied:

 • wel mogelijkheden voor verkamering (het verhuren van  losse kamers) in woningen voor huisvesting internationale werknemers
 • maximaal 8 personen per woning

Geconcentreerde huisvesting

De toepassing van dit beleidsonderdeel is voor onbepaalde tijd stopgezet. De lopende initiatieven en plannen worden wel voortgezet.

Algemene uitgangspunten van het beleid

 • aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving en de internationale werknemers
 • de kwaliteit van de huisvesting sluit aan bij de eisen van een keurmerk
 • voldoende parkeergelegenheid bij de huisvestingslocatie
 • de verblijfsbieder heeft vergunningen op orde
 • alle verblijfsbieders registreren het verblijf van  personen in een nachtregister (waarborgen veiligheid) 
 • aanwijzen van een beheerder bij een huisvestingslocatie
 • geen huisvesting van gezinnen

Bent u verblijfsbieder?

Zorg dat u uw vergunningen en het nachtregister op orde heeft. Lees alle informatie over de benodigde vergunningen en het nachtregister op de pagina Verblijf bieden aan internationale werknemers.

Verblijfsbieders die bij ons bekend zijn kregen de brief 'Vergunningen en nachtregister voor verblijfsbieders'.

Meer informatie

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0418 of info@zaltbommel.nl

?>