Lees pagina voor

Verblijf bieden aan internationale werknemers

Biedt u verblijf aan internationale werknemers of bent u dit van plan? U heeft dan het volgende nodig en op orde:

  1. een omgevingsvergunning
  2. een verhuurdersvergunning
  3. het bijhouden van een nachtregister

In een 3-stappenplan leest u hoe u dit regelt:

Stap 1 : Huisvesting internationale werknemers mogelijk? Vraag een omgevingsvergunning aan

Iedereen die nu internationale werknemers huisvest of wie het plan heeft om internationale werknemers te gaan huisvesten heeft toestemming van de gemeente nodig.

Let op!Vanaf 1 januari 2025 is het niet langer mogelijk om binnen de bebouwde kom internationale werknemers te huisvesten.

In het beleid ‘Beleid internationale werknemers gemeente Zaltbommel wijziging 2022 (PDF, 222.5 kB)’ geven wij aan waar het huisvesten van arbeidsmigranten mogelijk is en waar dat niet kan. Ook staat in het beleid aan welke voorwaarden een locatie voor huisvesting van internationale werknemers moet voldoen.
Voor iedereen die woonruimte verhuurt geldt in het algemeen:

Het hangt af van de locatie welke aanvullende voorwaarden voor u gelden. Op hoofdlijnen geldt het volgende bij:

Stap 2 : Verhuurdersvergunning aanvragen

Iedereen die woonruimte verhuurt voor de huisvesting van internationale werknemers moet naast een omgevingsvergunning ook een verhuurdersvergunning hebben.

Wat is een verhuurdersvergunning?

De verhuurdersvergunning is een van de instrumenten die ervoor moeten zorgen dat de mogelijke overlast voor de omgeving vermindert. Ook moet het zorgen dat de woonomstandigheden voor met name internationale werknemers verbeteren. In de vergunning staan voorwaarden die te maken hebben met het gebouw en met de verhuurder.

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder leest u een aantal belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen. Alle voorwaarden leest u in het beleid huisvesting internationale werknemers gemeente Zaltbommel wijziging 2022 (PDF, 222.5 kB).

Naast de algemene indieningsvereisten zoals een situatietekening is het belangrijk dat u specifiek aandacht heeft voor:

Hoe vraag ik het aan?

Wanneer uw omgevingsvergunning is goedgekeurd kunt u de aanvraag voor de verhuurdersvergunning indienen bij de gemeente. Vul hiervoor het aanvraagformulier verhuurdersvergunning huisvesting personen (PDF, 234.6 kB) in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar: Gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. Of per e-mail naar: info@zaltbommel.nl.

Stap 3 : Nachtregister bijhouden

Voor wie?

Voor iedereen die tijdelijk woonruimte verhuurt aan personen in de gemeente Zaltbommel.

Wat is het en waarvoor is het?

Verblijfsbieders zijn verplicht om bepaalde gegevens van hun gasten te registreren in het digitale nachtregister van de gemeente Zaltbommel. Het digitale nachtregister is online 7 dagen per week, 24 uur per dag, beschikbaar op nachtregisteronline.nl (Deze link gaat naar een externe website). Door het nachtregister weten we wie er op de locatie aanwezig is. Hulpdiensten kunnen dan beter hun werk doen bij een calamiteit, bijvoorbeeld bij een brand.

Controles

Wij controleren steekproefsgewijs of alle benodigde gegevens en personen ook daadwerkelijk zijn ingevoerd in het digitaal nachtregister.

Toeristenbelasting

Uit het nachtregister blijkt hoeveel personen er hoeveel nachten bij u verblijven. Per persoon per nacht betaalt u toeristenbelasting. Dit geldt alleen voor wie niet ingeschreven staat in het BRP (zie ook het kopje ‘Kort of lang verblijf’). Na afloop van het belastingjaar ontvangt u een definitieve aanslag toeristenbelasting. Deze aanslag baseren we op gegevens die u verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn, dan corrigeren wij dit achteraf. Wij versturen deze aanslag aan het begin van het volgende jaar. Dus in het eerste kwartaal van een nieuw jaar ontvangt u de aanslag over het afgelopen jaar.

Instructie voor het gebruik van het nachtregister

In de instructie voor het gebruik van het nachtregister (Deze link gaat naar een externe website) leest u hoe u het digitale register gebruikt.

Kort of lang verblijf?

Iedereen die tijdelijk verblijft, moet ingeschreven worden in het nachtregister. Verblijft iemand minstens 4 maanden in een half jaar (mag in verschillende periodeblokken zijn) bij u, dan moet hij of zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Vanaf de datum inschrijving in de BRP vervalt de verplichte registratie in het nachtregister voor deze persoon. Per die datum kunt u de registratie van deze persoon beëindigen in het nachtregister. Ook hoeft er geen toeristenbelasting betaald te worden vanaf het moment dat deze persoon ingeschreven staat in de BRP. Als iemand weer vertrekt, moet de verhuizing uiterlijk 5 dagen na vertrek worden doorgegeven aan ons.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U bereikt ons op 14 0418 of via info@zaltbommel.nl.