Lees pagina voor

Gladheidbestrijding

Vanaf november tot eind april houdt een van onze gladheidscoördinatoren dag en nacht het weer in de gaten. Zodra gladheid wordt verwacht, gaan de strooiwagens op pad. De strooiploeg bestaat uit medewerkers van aannemersbedrijf Smits. De strooiploeg strooit op basis van het gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de wegen die zij strooien.

Waar strooien we?

De wegen die worden gestrooid staan in het Gladheidbestrijdingsplan 2023-2024 (PDF, 377.2 kB) en in route A (reguliere strooiroute) (PDF, 4.9 MB) en route B (strooiroute bij zouttekort) (PDF, 4.8 MB). Dit plan stelt het college van burgemeester en wethouders ieder jaar vast.

Straten in woonwijken worden niet gestrooid

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om alleen de hoofdroutes te strooien en te schuiven en een route naar de school. Dat heeft met capaciteit te maken, maar ook met het feit dat sneeuw schuiven en strooien in de rustigere straten meestal weinig zin heeft. Omdat de sneeuw al helemaal vastgestampt is door auto’s, voetgangers, sleeën en dergelijke, ontstaat er snel een ijslaag. Daar strooien doet ook niet veel, want het strooizout wordt niet voldoende ingereden door de auto’s. Als je het zout alleen op het ijs strooit en verder niks doet dan dooit het nauwelijks. Daarom is strooien en schuiven in rustige straten zoals in woonwijken nogal inefficiënt. Dat is een van de redenen waarom wij gladheid alleen bestrijden op de hoofdroutes.

Strooizout

We hebben voldoende strooizout op voorraad. Toch is het geen garantie dat er bij aanhoudende winters weer voldoende zout is. Is er een zouttekort, dan passen we de strooiroute aan. De route beperkt zich dan tot de wegen die nodig zijn om de kernen te bereiken en ontsluiting via de provinciale weg mogelijk maken.

Milieu en aansprakelijkheid

Het strooizout komt in ons milieu terecht. Strooizout is echter niet goed voor flora en fauna, in het zout zitten ook zware metalen. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan. Hier staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. Ook op gestrooide routes is kans op gladheid. Het zout moet ingereden worden voordat het zijn werking kan doen.

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gladheid.

Vragen en melden van gladheid

Ervaart u overlast van de gladheid in uw buurt, dan kunt u dit melden via onze meldingenpagina. De gladheidcoördinator beoordeelt uw melding en toetst deze aan het bestrijdingsplan. Als het nodig is ondernemen wij actie.

Heeft u vragen over gladheidbestrijding? Lees dan de veelgestelde vragen over gladheidbestrijding.