Gladheidbestrijding

Vanaf november tot eind april houden twee gladheidscoördinatoren dag en nacht het weer in de gaten. Zodra gladheid wordt verwacht, gaan de strooiwagens op pad. De strooiploeg bestaat uit buitendienstmedewerkers en hun collega’s van aannemersbedrijf Smits. De strooiploeg strooit op basis van het gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de wegen die zij strooien.

Wat doen we?

Vanaf november tot eind april houden twee gladheidscoördinatoren dag en nacht het weer in de gaten. Als het glad wordt meldt de Provincie dit bij de gladheidcoördinator van de gemeente. De strooiwagens gaan vervolgens zo snel mogelijk op pad. De strooiploeg bestaat uit buitendienstmedewerkers en hun collega’s van aannemersbedrijf Smits.  De strooiploeg strooit op basis van het gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de wegen die zij strooien. Het betekent ook dat een groot aantal wegen niet wordt gestrooid. Wees dus altijd alert in het verkeer.

Waar strooien we?

  • Wij strooien de hoofdroutes. Dit zijn de wegen en fietspaden vanuit de kernen naar de provinciale weg.
  • Daarnaast strooit de strooiploeg ook de dijken en minimaal één toegangsweg naar iedere school.

Straten in woonwijken worden niet gestrooid.

Dit geldt ook voor trottoirs en daarom doen wij een beroep op u. Veegt u de trottoirs schoon? Bij verschillende plaatselijke winkeliers is strooizout te koop.

De wegen die worden gestrooid staan in het Gladheidbestrijdingsplan 2018-2019 (PDF, 423.3 kB). Dit plan stelt het college van burgemeester en wethouders ieder jaar vast. 

Strooizout

We hebben voldoende strooizout op voorraad. Toch is het geen garantie dat er bij aanhoudende winters weer voldoende zout is. Is er een zouttekort, dan passen we de strooiroute aan. De route beperkt zich dan tot de wegen die nodig zijn om de kernen te bereiken en ontsluiting via de provinciale weg mogelijk maken.

Milieu en aansprakelijkheid

Het strooizout komt in ons milieu terecht. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan. Hier staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. Wanneer de gemeente het gladheidbestrijdingsplan naar behoren uitvoert, is zij niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gladheid.

Vragen en melden van gladheid

Ervaart u overlast van de gladheid in uw buurt, dan kunt u dit tijdens kantooruren melden bij de Buitendienst op telefoonnummer 14 0418 of via Facebook of Twitter. De gladheidcoördinator beoordeelt uw melding en toetst deze aan het bestrijdingsplan. Als het nodig is ondernemen zij actie.