Melding doen

Leefomgeving

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Dit doet u via de website Melding leefomgeving of bel 14 0418.
Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts.

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

  • vernielingen aan speeltuinen
  • losliggende tegels
  • vernielde bushokjes
  • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
  • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
  • bak vol of hondenpoepzakjes op
  • gladheid
  • problemen aan het riool
  • eikenprocessierups in openbaar groen
  • overlast van ongedierte (ratten, muizen)

Bijen of wespen

Heeft u last van wespen of bijen? Meer informatie over de bestrijding en kosten vindt u op de pagina wespen- en bijenoverlast.

Vleermuizen en steenmarters

Ook als u last heeft van vleermuizen en steenmarters in of aan huis meldt u dit bij ons. Vleermuizen en steenmarters in Nederland zijn beschermd. Ze mogen niet zomaar worden gedood of weggehaald.

Milieu

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via de website voor milieuklachten van de Provincie.

Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl

Discriminatie

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dit melden
bij Ieder1gelijk.

Ieder1Gelijk is een onafhankelijk bureau waar u als inwoner van Gelderland Zuid terecht kunt met vragen, meldingen of klachten op het gebied van ongelijke behandeling. Discriminatie komt voor op het werk, op school maar ook in de privésfeer. Bijvoorbeeld op grond van kleur, afkomst, seksuele voorkeur maar ook op grond van leeftijd, geslacht en handicap.

Ieder1Gelijk adviseert en ondersteunt u als u te maken krijgt met ongelijke behandeling of discriminatie. Ieder1Gelijk is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Ieder1Gelijk zet nooit stappen zonder uw toestemming. Klachtenbehandeling is kosteloos.

Wilt u een melding doen? Ga dan naar Ieder1Gelijk/discriminatie-melden