Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Dit doet u via de website Melding leefomgeving of bel 14 0418.
Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts.

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

  • vernielingen aan speeltuinen
  • losliggende tegels
  • vernielde bushokjes
  • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
  • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
  • bak vol of hondenpoepzakjes op
  • gladheid
  • problemen aan het riool
  • eikenprocessierups in openbaar groen
  • overlast van bijen en/ of wespen

Ook als u last heeft van vleermuizen en steenmarters in of aan huis. Vleermuizen en steenmarters in Nederland zijn beschermd. Ze mogen niet zomaar worden gedood of weggehaald.

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via de website voor milieuklachten van de Provincie.

Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl