Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Dit doet u via de website Melding leefomgeving of bel 14 0418.
Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts.

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

  • vernielingen aan speeltuinen
  • losliggende tegels
  • vernielde bushokjes
  • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
  • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
  • bak vol of hondenpoepzakjes op
  • gladheid
  • problemen aan het riool
  • eikenprocessierups in openbaar groen
  • overlast van ongedierte (ratten, muizen)

Heeft u last van wespen of bijen? Meer informatie over de bestrijding en kosten vindt u op de pagina wespen- en bijenoverlast.

Ook als u last heeft van vleermuizen en steenmarters in of aan huis meldt u dit bij ons. Vleermuizen en steenmarters in Nederland zijn beschermd. Ze mogen niet zomaar worden gedood of weggehaald.

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via de website voor milieuklachten van de Provincie.

Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl