Melding of klacht openbare ruimte

Heeft u schade ontdekt of een vraag over de openbare ruimte? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Geef in de toelichting en bij de locatieaanduiding duidelijk aan waar de melding over gaat. Zo kunnen wij uw melding beter en sneller afhandelen.

Direct melden

Melden via de BuitenBeter App

Via de BuitenBeter app kunt u eenvoudig en snel op uw mobiel een melding doen. Meteen op het moment en de plek dat u het signaleert. Hierbij kunt u een foto van het probleem toevoegen en de locatie waar het probleem zich voordoet. Wij ontvangen uw melding en kunnen zo uw probleem oplossen. Meer informatie over de app en het downloaden van de app vindt u op de website van BuitenBeter.

Een melding maakt u in een paar eenvoudige stappen. Bekijk de korte video: Hoe werkt BuitenBeter?

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

  • vernielingen aan speeltuinen
  • losliggende tegels
  • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
  • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
  • bak vol of hondenpoepzakjes op
  • gladheid
  • problemen aan het riool
  • eikenprocessierups in openbaar groen
  • overlast van ongedierte (ratten, muizen)
  • vuurwerkoverlast

Spoed of een gevaarlijke situatie?

Geef de melding dan telefonisch aan ons door via 14 0418.
Buiten kantooruren krijgt u een voicemail en helpen we verder om de spoedeisende melding door te geven. Onze calamiteitendienst onderneemt dan wanneer nodig direct actie.

Rioolverstopping

Is uw riolering verstopt? Op de pagina rioolverstopping staat wat u moet doen. Ook vindt u daar de voorwaarden om voor een vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Bijen of wespen

Heeft u last van wespen of bijen? Meer informatie over de bestrijding en kosten vindt u op de pagina wespen- en bijenoverlast.

Vleermuizen en steenmarters

Ook als u last heeft van vleermuizen en steenmarters in of aan huis kunt u dit bij ons melden. Vleermuizen en steenmarters in Nederland zijn beschermd. Ze mogen niet zomaar worden gedood of weggehaald. Wij kunnen adviseren over hoe om te gaan met deze dieren maar wij nemen geen directe maatregelen. Het nemen van maatregelen en de kosten daarvan zijn voor degene die overlast heeft.

Milieu

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via de website voor milieuklachten van de Provincie.

Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl

Discriminatie

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dit melden bij Vizier.

Vizier is een onafhankelijk bureau waar u als inwoner van Gelderland Zuid terecht kunt met vragen, meldingen of klachten over ongelijke behandeling. Discriminatie komt voor op het werk, op school maar ook in de privésfeer. Bijvoorbeeld op grond van kleur, afkomst, seksuele voorkeur maar ook op grond van leeftijd, geslacht en handicap.

Vizier adviseert en ondersteunt u als u te maken krijgt met ongelijke behandeling of discriminatie. Vizier is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Vizier zet nooit stappen zonder uw toestemming. Klachtenbehandeling is kosteloos.

Wilt u een melding doen? Ga dan naar https://vizieroost.nl/meld-een-klacht/

?>