Lees pagina voor

Gebiedsgericht werken

Met gebiedsgericht werken willen we de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken vergroten. In de afgelopen jaren zijn er, samen met de verschillende wijk- en dorpsplatforms, mooie resultaten behaald. De komende jaren willen we het gebiedsgericht werken verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via gebiedsplannen en leefbaarheidsagenda's.

Bestaande dorps- en wijkraden

Nog geen dorps-/wijkraad

Delwijnen en de wijk De Vergt in Zaltbommel hebben (nog) geen dorps-/wijkraad.

Heeft u een vraag hierover? Neemt u dan contact op met onze gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of info@zaltbommel.nl.

Wat is een dorps- of wijkplatform?

Een platform, ook wel dorps- of wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen.

Een dorps- of wijkplatform heeft de volgende taken:

Wat is gebiedsgericht werken?

Gebiedsgericht werken betekent dat meer organisaties als partners samenwerken aan de toekomst van een dorp/wijk. Deze organisaties vormen op projectbasis een gebiedsteam waarvan de samenstelling – afhankelijk van de onderwerpen – kan variëren. Ook de onderwerpen kunnen per dorp of wijk verschillen en zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de inwoners van de betrokken dorpen of wijken. Gebiedsgericht werken vraagt een andere manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie. Andere aspecten van gebiedsgericht werken zijn:

Hoe bereikt u de gebiedsregisseurs?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsregisseurs@zaltbommel.nl.

De gebiedsregisseurs zijn er niet voor individuele klachten of meldingen. Deze geeft u direct door met een melding woon-leefomgeving

Wat doen de gebiedsregisseurs?

De gebiedsregisseurs zijn een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Zij zijn een vraagbaak voor inwoners en adviseren en begeleiden dorps- en wijkplatforms. Ook leggen zij, als dat nodig is, de verbinding tussen de verschillende afdelingen van de gemeente en de dorps- en wijkplatforms. Hieronder nog een keer de taken op een rijtje:

De gebiedsregisseur