Gebiedsgericht werken

Met Gebiedsgericht werken willen we de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken vergroten. In de afgelopen jaren zijn er, samen met de verschillende wijk- en dorpsplatforms, mooie resultaten behaald. De komende jaren willen we het Gebiedsgericht werken verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via gebiedsplannen.

Bestaande dorps- en wijkplatforms

1. Dorpsraad Aalst | www.dorpsraadaalst.nl
Secretaris: vacant : info@dorpsraadaalst.nl

2. Dorpsraad Brakel
Secretaris: Gerrit Ermstrang: info@dorpsraadbrakel.nl

3. Dorpsplatform Bruchem | www.dorpsplatformbruchem.nl
Secretaris: Danielle Duyzer: dorpsplatformbruchem@gmail.com

4. Dorpsraad Nederhemert-Noord | www.dorpsraadnederhemert.nl
Secretaris: Willemien Hobo: Willemien.hobo@gmail.com

5. Dorpsplatform Nieuwaal | www.dorpsplatformnieuwaal.nl
Secretaris Peter van Empel: info@dorpsplatformnieuwaal.nl

6. Dorpsraad Zuilichem | www.dorpsraadzuilichem.nl
Secretaris: Arie van der Ven: info@dorpsraadzuilichem.nl

7. Wijkplatform De Vergt
Secretaris: Jan Dirx : wijkplatform_de_vergt@outlook.com

8. Wijkplatform De Spellewaard | www.wijkplatformdespellewaard.nl
Secretaris: vacant: info@wijkplatformdespellewaard.nl

9. Dorpsraad Kerkwijk | www.dorpsraadkerkwijk.nl
Secretaris: Danielle van der Wiele: info@dorpsraadkerkwijk.nl

10. Wijkraad de Waluwe
Secretaris: Dianne Dekker: wijkraaddewaluwe@gmail.com

11. Dorpsraad Gameren | www.dorpsraadgameren.nl
Voorzitter: Marcel Baijense: info@dorpsraadgameren.nl

12. Wijkraad Binnenstad | www.wijkraadbinnenstadzaltbommel.nl 
Voorzitter: Gerrine Fernhout: binnenstadwijkraad@gmail.com

13. Dorpsraad Poederoijen
Secretaris: Joke van Oord: theodevries01@kpnmail.nl


Delwijnen heeft (nog) geen dorpsraad. Woont u in Delwijnen en heeft u een vraag hierover? Neemt u dan contact op met Nicole Heerius, dorps- en wijkcoördinator van de gemeente Zaltbommel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06-29 02 47 49 en per e-mail nheerius@zaltbommel.nl.

Wat is een dorps- of wijkplatform?

Een platform, ook wel dorps- of wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen.

Een dorps- of wijkplatform heeft de volgende taken:

 • gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving
 • functioneren als klankbord voor de inwoners, gemeente en andere maatschappelijke organisaties
 • fungeren als communicatiekanaal tussen gemeente en dorp of wijk
 • organiseren van de samenwerking met partners in de wijk en gezamenlijke afspraken maken
 • het stimuleren en motiveren van inwoners tot het nemen van initiatieven
 • voor de duidelijkheid, de platforms zijn geen extra bestuurslaag of politiek orgaan. We willen met inwoners uit 11 dorpen en in de vier wijken van de stad Zaltbommel een gezamenlijk platform oprichten. Dit hebben we al bijna gerealiseerd

Wat was dorps- en wijkgericht werken?

Met Dorps- en wijkgericht werken wilden we de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken vergroten. Inwoners gingen aan de slag in hun eigen woonomgeving. In de afgelopen jaren zijn er, samen met de verschillende wijk- en dorpsplatforms, mooie resultaten behaald:

 • speeltuinen zijn op initiatief van dorps- en wijkplatforms opgeknapt, uitgebreid of zelfs aangelegd
 • dorps- en wijkplatforms zetten zich in voor nieuwe AED’s en het bekostigen van het onderhoud
 • ook worden dorps- en wijkplatforms steeds eerder en beter betrokken bij nieuwe plannen van de gemeente of andere instellingen
 • we bouwen graag verder op deze basis

Wat is gebiedsgericht werken?

Gebiedsgericht werken betekent dat meer organisaties als partners samenwerken aan de toekomst van een dorp/wijk. Deze organisaties vormen op projectbasis een gebiedsteam waarvan de samenstelling – afhankelijk van de onderwerpen – kan variëren. Ook de onderwerpen kunnen per dorp of wijk verschillen en zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de inwoners van de betrokken dorpen of wijken. Gebiedsgericht werken vraagt een andere manier van werken. Hierbij is het nodig dat er iemand als gebiedsmanager aangewezen wordt. Zodra voor een dorp of wijk een gebiedsteam wordt samengesteld, bepalen de partners samen wie deze rol het beste kan vervullen. De gemeente benoemt een gebiedsmanager voor de teams waarin deze functie bij de gemeente hoort. Andere aspecten van gebiedsgericht werken zijn:

 • het is niet meer primair gericht op fysieke zaken, maar op een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven en kansen
 • het is niet meer alleen voor de burger, maar door, voor en met de burger
 • de platforms fungeren niet meer alleen als eerste aanspreekpunt of klankbord, maar ook als katalysator voor een brede groep inwoners
 • naast de jaarlijkse wijk- of dorpsschouw komen er gebiedsplannen waarin voor de korte en middellange termijn vermeld staat wat door wie wordt uitgevoerd


Wie zijn de dorps- en wijkcoördinatoren?

Esther Jansen

Nicole HeeriusJos Meersman

Boven vlnr: Esther Jansen. Onder: vlnr Nicole Heerius en Jos Meerssman 

Aangenaam!

Esther Jansen is dorps-en wijkcoördinator voor de binnenstad van Zaltbommel, wijk De Vergt en Aalst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06-29 41 98 57 en per e-mail ejansen@zaltbommel.nl.

Jos Meerssman is dorps-en wijkcoördinator voor Bruchem, Gameren, Zuilichem en de wijken De Waluwe en De Spellewaard. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06-29 46 92 09 en per e-mail ameerssman@zaltbommel.nl.

Nicole Heerius is dorps-en wijkcoördinator voor Nieuwaal, Brakel, Nederhemert-Noord en Zuid, Bern, Kerkwijk, Poederoijen en Delwijnen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 of 06-29 02 47 49 en per e-mail nheerius@zaltbommel.nl.

De dorps- en wijkcoördinatoren zijn er niet voor individuele klachten of meldingen. Deze geeft u direct door met een melding woon-leefomgeving. Ook is de Meld- en Servicelijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 14 0418.

Wat doen de Dorps- en wijkcoördinatoren?

De coördinatoren zijn een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Zij zijn een vraagbaak voor inwoners en adviseren en begeleiden dorps- en wijkplatforms. Ook leggen zij, als dat nodig is, de verbinding tussen de verschillende afdelingen van de gemeente en de dorps- en wijkplatforms. Hieronder nog een keer de taken op een rijtje:

De dorps- en wijkcoördinator

 • signaleert, inventariseert en maakt knelpunten en suggesties uit dorp of wijk bespreekbaar
 • zoekt samen met inwoners naar oplossingen
 • zorgt voor verbindingen tussen het platform, (maatschappelijke) organisaties en gemeente
 • adviseert dorps- en wijkplatforms en moedigt hen aan tot het nemen van initiatieven
 • bewaakt afspraken en afhandeling van actiepunten vanuit de platforms
Buurtbewoners helpen met het planten van een boom