Lees pagina voor

Toekomstbestendig wonen lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. Provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest.

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

Bekijk de maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening (PDF, 176.4 kB) om precies te zien voor welke maatregelen u de lening kunt aanvragen.
Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen passend bij uw situatie

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is, hangt af van uw situatie.
Hieronder staan de verschillende leenvormen met de belangrijkste kenmerken. Voor de actuele rentetarieven en eventuele afsluitkosten verwijzen we u naar de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website).

Consumptieve lening

Hypothecaire lening algemeen

Verzilverlening (Hypothecair)

Maatwerklening (Hypothecaire lening)

Meer informatie over de verschillende leningsvormen, zoals de algemene bepalingen, vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) (Deze link gaat naar een externe website).

Lening aanvragen

U vraagt de lening online aan. Hier heeft u een DigiD (Deze link gaat naar een externe website)-account voor nodig.

Let op: uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als er een offerte door de verkopende partij is ondertekend.

Aanvragen lening (Deze link gaat naar een externe website)

Vervolgens:

Financiering

De Toekomstbestendig Wonen Lening wordt gefinancierd uit een zogenaamd revolverend fonds. Dit betekent dat aflossingen en rente van de verstrekte leningen terug in het fonds komen. Hier kunnen dan weer nieuwe leningen van verstrekt worden. De provincie Gelderland en de gemeente stellen ieder 50% van de lening beschikbaar. Leningen worden verstrekt zolang er voldoende budget in het fonds aanwezig is.

Huurwoning?

Heeft u een huurwoning die u levensloopbestendig(er) wil maken? Zodat u ook als uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap, in uw woning kunt blijven wonen? Dan wijzen we u graag op de blijverslening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met ons team Ruimte via 14 0418.