Toekomstbestendig wonen lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. Provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest.

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • energiemaatregelen, zoals plaatsing zonnepanelen, isolatie van de woning etc.
 • ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift , realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • asbestsanering
 • funderingsherstel

Bekijk de maatregelenlijst (PDF, 516.8 kB) om precies te zien voor welke maatregelen u de lening kunt aanvragen.
Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen passend bij uw situatie

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is, hangt af van uw situatie.
Hieronder staan de verschillende leenvormen met de belangrijkste kenmerken. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2023. Deze kunnen dus wijzigen. Voor de actuele rentetarieven en eventuele afsluitkosten verwijzen we u naar de website van SVn.

Consumptieve lening

 • minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken
 • maximaal € 50.000 voor NOM (nul op de meter) woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming
 • rente momenteel in beide gevallen: 1,6%
 • geen afsluitkosten
 • looptijd maximaal 15 jaar
 • tot en met 75 jarige leeftijd van de aanvrager

Hypothecaire lening algemeen

 • minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken
 • looptijd tot en met € 25.000,10 jaar, rente 1,6%
 • looptijd vanaf € 25.001, 20 jaar, rente 1,8%
 • geen leeftijdsbeperking
 • afsluitkosten € 850,- (mee te financieren in toe te wijzen bedrag)

Verzilverlening (Hypothecair)

 • minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken
 • minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend
 • maximaal 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere inschrijvingen(gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager)
 • rente 1,7%, afsluitkosten € 500,-
 • oorspronkelijke lening + achterstallige rente is opeisbaar bij verkoop van de woning

Maatwerklening (Hypothecaire lening)

 • minimaal € 2.500,-en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken
 • aanvraag op de andere leningsvormen, binnen de regeling, is afgewezen
 • maandlasten naar draagkracht
 • periodieke toets of er meer betaalcapaciteit is ontstaan
 • maximaal 30 jarige looptijd
 • rente 0 % momenteel
 • een leeftijdsbeperking
 • afsluitkosten € 950,-

Meer informatie over de verschillende leningsvormen, zoals de algemene bepalingen, vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Lening aanvragen

U vraagt de lening online aan. Hier heeft u een DigiD-account voor nodig.

Aanvragen lening

Vervolgens:

 • beoordelen wij of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening.
 • is dit het geval dan mag u de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.
 • hieruit volgt het al dan niet verstrekken van de lening. De lening wordt vervolgens verstrekt vanuit een bouwdepot

Financiering

De Toekomstbestendig Wonen Lening wordt gefinancierd uit een zogenaamd revolverend fonds. Dit betekent dat aflossingen en rente van de verstrekte leningen terug in het fonds komen. Hier kunnen dan weer nieuwe leningen van verstrekt worden. De provincie Gelderland en de gemeente stellen ieder 50% van de lening beschikbaar. Leningen worden verstrekt zolang er voldoende budget in het fonds aanwezig is.

Huurwoning?

Heeft u een huurwoning die u levensloopbestendig(er) wil maken? Zodat u ook als uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap, in uw woning kunt blijven wonen? Dan wijzen we u graag op de blijverslening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met ons team Ruimte via 14 0418.

?>