Lees pagina voor

Verhuizen binnen en naar Zaltbommel

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan vier weken voor de verhuizing.

Als u al verhuisd bent, dan meldt u dat binnen 5 werkdagen bij de gemeente.
Geeft u het later door? Dan geldt de dag waarop wij uw verhuizing ontvangen als verhuisdatum. Later doorgeven kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingtoeslagen, studiefinanciering of parkeervergunning. Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit Zaltbommel naar een andere gemeente? Dan meldt u uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven kan op 3 manieren

Geef een verhuizing bij voorkeur online aan ons door. Hiervoor heeft u DigiD (Deze link gaat naar een externe website) nodig.

Verhuist u vanuit het buitenland? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0031) 418 681 681.

Schriftelijk melden kan ook

Gebruik hiervoor het verhuisformulier (PDF, 122.6 kB). Stuur het formulier en de bijlagen naar:

Gemeente Zaltbommel
Team burgerzaken
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • gaat u samenwonen of bij iemand inwonen, dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig. Op het verhuisformulier vult de hoofdbewoner dan het gedeelte over toestemming in
  • een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner in verband met toestemming
  • of een kopie van een koopcontract of recente huurovereenkomst

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Welke organisaties krijgen bericht van uw verhuizing?

Wij geven uw verhuizing vanaf de verhuisdatum door aan belangrijke organisaties, zoals de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. Om welke organisaties het gaat, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) leest u hier meer over. 

Avri

Uw verhuizing wordt ook automatisch doorgegeven aan de Afvalverwerking Rivierenland (Avri). Let op! Verhuist u naar een nieuwbouwwoning? Dan zijn er geen containers of afvalpas aanwezig op uw nieuwe adres. Neem zelf contact op met de Avri om uw containers of afvalpas aan te vragen. Lees meer hierover op de website van de Avri (Deze link gaat naar een externe website).

Verhuizen vanuit of naar het buitenland

Toestemming van hoofdbewoner

Als u bij iemand in gaat wonen dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig. De hoofdbewoner kan toestemming geven door dit in te vullen op het verhuisformulier (PDF, 122.6 kB). Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en van uzelf bij te voegen?

Aantal bewoners op uw adres

Wilt u weten hoeveel bewoners er op uw adres staan ingeschreven? Dit kunt u bekijken op de website van MijnOverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Log in met DigiD en kijk onder het tabblad Identiteit bij uw adresgegevens.

Klopt het aantal niet? Neem dan contact op met de gemeente.