Verhuizen binnen en naar Zaltbommel

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan vier weken vooraf. 

Als u al verhuisd bent, dan meldt u dat binnen 5 werkdagen bij de gemeente.
Geeft u het later door? Dan geldt de dag waarop wij uw verhuizing ontvangen als verhuisdatum. Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingtoeslagen, studiefinanciering of parkeervergunning.

Verhuist u vanuit Zaltbommel naar een andere gemeente? Dan meldt u uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven

U kunt op 3 manieren uw verhuizing doorgeven:

Geef een verhuizing bij voorkeur online door. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing op het gemeentekantoor door te geven. Maak online een afspraak of bel met 14 0418.

Let op!Verhuist u vanuit het buitenland? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0418.

Schriftelijk melden

Gebruik hiervoor het verhuisformulier (PDF, 122.6 kB). Print het formulier uit en vul het volledig in. Stuur het formulier en de bijlagen naar:

Gemeente Zaltbommel
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs
  • gaat u samenwonen of bij iemand inwonen, dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig. Op het verhuisformulier vult de hoofdbewoner dan het gedeelte over toestemming in
  • een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner in verband met toestemming
  • of een kopie van een koopcontract of recente huurovereenkomst

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.

Welke instanties krijgen bericht van uw verhuizing?

Wij geven uw verhuizing vanaf de verhuisdatum door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. Om welke instanties het gaat, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over. 

Uw verhuizing wordt ook automatisch doorgegeven aan de Afvalverwerking Rivierenland (Avri). Let op! Verhuist u naar een nieuwbouwwoning? Dan zijn er geen containers of afvalpas aanwezig op uw nieuwe adres. Neem zelf contact op met Avri om uw containers of afvalpas aan te vragen. Lees meer hierover op de website van Avri.

Verhuizen buitenland

Toestemming van hoofdbewoner

Wanneer u bij iemand gaat wonen dan kunnen wij de hoofdbewoner vragen of er toestemming is voor inwoning. Toestemming door de hoofdbewoner kan gegeven worden door dit in te vullen bij het gedeelte 'toestemming' op het verhuisformulier (PDF, 122.6 kB). Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en van uzelf bij te voegen?

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen (dit geldt niet bij een samenlevingscontract)
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben
?>