Verhuizen binnen en naar Zaltbommel

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan vier weken van tevoren. 

Als u al verhuisd bent, dan meldt u dat binnen 5 werkdagen bij de gemeente.

Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingtoeslagen, studiefinanciering of parkeervergunning.

Verhuist u vanuit Zaltbommel naar een andere gemeente? Dan meldt u uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven

U kunt op 3 manieren uw verhuizing doorgeven:

 • online, u moet hiervoor inloggen met uw DigiD
 • op afspraak in het gemeentekantoor
 • via het invullen van het verhuisformulier (PDF, 326.9 kB). U verstuurt dit formulier per post naar Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel

Verhuizing doorgeven

Verhuizen buitenland

Toestemming van hoofdbewoner

Wanneer u bij iemand gaat wonen moet de hoofdbewoner van de woning toestemming voor inwoning geven. Toestemming door de hoofdbewoner kan gegeven worden door dit in te vullen bij het gedeelte 'toestemming' op het verhuisformulier (PDF, 326.9 kB). Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en van uzelf bij te voegen?

Let op: Wanneer u naar het buitenland verhuist of vanuit het buitenland naar Zaltbommel, gelden andere regels. Kijk hiervoor bij verhuizen vanuit het buitenland of op verhuizen naar het buitenland.

Wie ontvangt bericht van uw verhuizing?

Wij geven uw verhuizing vanaf de verhuisdatum door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. Om welke instanties het gaat, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over. 

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

 • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
 • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
 • curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

 • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen (dit geldt niet bij een samenlevingscontract)
 • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Meenemen

 • geldig identificatiebewijs
 • een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner i.v.m. toestemming
 • of een kopie van het huur- of koopcontract
 • een (kopie van een) eigen legitimatiebewijs
 • gaat u samenwonen of bij iemand inwonen, dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig. Op het verhuisformulier vult de hoofdbewoner dan het gedeelte over toestemming in

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.