Lees pagina voor

Bekendmaking en inwerkingtreding

Na vaststelling wordt het omgevingsplan bekendgemaakt. Het plan treedt in werking op de datum die in de bekendmaking is vermeld.

Eventuele beroepsprocedure

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.
Hiertegen is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Men gaat direct naar Raad van State (en niet eerst naar de rechtbank) omdat wij de aanvraag combineren met de coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om met één gecoördineerd uitvoeringsbesluit te werken, waar zienswijzen tegen kunnen worden ingediend en waar direct beroep kan worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit versnelt het proces aanzienlijk ten opzichte van de reguliere uitgebreide procedure, waarbij beroep bij twee instanties mogelijk is.