Lees pagina voor

Ter inzagelegging

Het ontwerp-omgevingsplan wordt in week 21 ter inzage gelegd voor inspraak. Gedurende een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen.