Lees pagina voor

Realisatiefase

  • De woningen worden prefab gebouwd
  • December 2024: De woningen (blok 1 en 2) komen op locatie
  • Vanaf januari 2025: aanleg van het inrichtingsplan voor de buitenruimte (rondom blok 1 en 2)
  • Omdat ook de fietstunnel van de provincie het plan doorkruist moeten we daarop wachten. Ze verwachten eind 2025 de tunnel gereed te hebben waarna het volledige buitenruimte ingericht kan worden.
  • 3e Kwartaal 2025: aanleg nutsvoorzieningen
  • December 2025 – voorjaar 2026: de locatie wordt woonrijp gemaakt