Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting) kunt u betalen via een automatische incasso of een overboeking.

Uw aanslagbiljet digitaal ontvangen

Ook de gemeente Zaltbommel maakt gebruik van MijnOverheid. Dit betekent dat wij onze belastingaanslagen, indien u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid, digitaal bij u aanbieden in uw Berichtenbox. Wilt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking in de toekomst ook digitaal ontvangen in uw berichtenbox van MijnOverheid? Ga naar www.mijnoverheid.nl en activeer uw account. U kunt vervolgens zelf aangeven van welke instanties u de post digitaal wenst te ontvangen.

Automatische incasso

Wilt u in meer termijnen betalen, dan kunt u automatische incasso aanvragen. Het te betalen bedrag wordt dan rond de laatste werkdag van de maand in maximaal acht termijnen (lopend van eind maart t/m eind oktober) van uw rekening afgeschreven.
Voorbeeld: U vraagt automatische incasso aan in mei, dan resteren voor dit jaar nog 6 termijnen (mei t/m oktober) om te betalen.

Aanvragen, wijzigen of stoppen automatische incasso

U kunt online automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen. U gebruikt hiervoor het online formulier (met DigiD):

Aanvragen, wijzigen of stoppen automatische incasso

Kunt u geen gebruik maken van DigiD, vraag dan een machtigingskaart voor SEPA standaard Europese incasso aan via belastingen@zaltbommel.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0418. Met de machtigingskaart kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Overige manieren van betalen

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u het te betalen bedrag van de aanslag, binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet, overmaken via internetbankieren of via een overschrijvingskaart van uw bank. U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL53 BNGH 0285 0816 24 ten name van Gemeente Zaltbommel. Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagnummer als betalingskenmerk.

WOZ-beschikking en/of aanslag gemeentelijke belastingen niet juist?

Bent u van mening dat de WOZ-beschikking en/of aanslag gemeentelijke belastingen niet juist is? Neemt u dan direct contact op met het team belastingen. Dit kan per mail via belastingen@zaltbommel.nl of via het reactieformulier WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2021 (PDF, 275.0 kB). Dit ingevulde formulier stuurt u naar belastingen@zaltbommel.nl of per post naar: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. In beide gevallen nemen wij uiterlijk binnen twee werkdagen contact met u op. Telefonisch reageren kan ook via 14 0418.

Bezwaar maken / uitstel van betaling

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Als u bezwaar aantekent, moet u nog steeds betalen. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. U kunt wel in uw bezwaarschrift verzoeken om uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Het (resterende) bedrag van de aanslag betaalt u gewoon binnen de vervaltermijnen, ondanks dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Zijn wij het eens met uw bezwaar? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Meer informatie

Bekijk het incassoreglement gemeentelijke belastingen 2016 voor meer informatie. 

?>