Lees pagina voor

Programma Duurzaamheid

Het logo van Duurzaam Zaltbommel met tekst: Iedereen doet mee, iedereen wint, Duurzaam Zaltbommel

‘We laten de wereld beter achter voor de volgende generatie.’


Dat is waar het om gaat bij duurzaamheid van de gemeente Zaltbommel. Op deze pagina vindt u informatie over ons Programma Duurzaamheid.

Algemeen

In het Bestuursakkoord neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Aan de hand van het in februari 2019 door de raad vastgestelde Plan van aanpak programma Duurzaamheid (Deze link gaat naar een externe website) is de gemeente op weg om samen met bewoners en ondernemers een duurzame gemeente te worden. Voor de energietransitie wordt het programma jaarlijks geactualiseerd. Het plan van aanpak van 2021 (Deze link gaat naar een externe website) presenteerde wethouder Posthouwer in februari aan de raad.

Monitoring duurzaamheid

Het programma Duurzaamheid wordt halfjaarlijks gemonitord. De laatste, achtste monitoring vond in februari 2023 plaats. Lees hier de resultaten van de monitoring:

Thema's programma Duurzaamheid:

Icoon Energietransitie

Energietransitie/duurzame energie

Icoon Hergebruik grondstoffen

Hergebruik grondstoffen

Icoon Prettige leefomgeving

Prettige, groene leefomgeving

Icoon Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie)

Icoon Sanering asbestdaken

Sanering asbestdaken