Energietransitie/duurzame energie/energiebesparing

Energieloket

Het Energieloket Zaltbommel is iedere woensdag van 13.30 – 16.30 uur open. U kunt er terecht voor al uw vragen over energie besparen of energie-opwek. Het Energieloket Zaltbommel geeft onafhankelijk advies. Over wat de beste maatregel is voor uw situatie. Of tips voor het aanvragen en beoordelen van de verschillende offertes. Maar ook over subsidie en financieringen.

Adres Energieloket

U vindt het Energieloket Zaltbommel in Het Groene Huis, Hogeweg 11, de rechtervleugel van het gemeentekantoor, op de 2e etage. Het Energieloket volgt de coronamaatregelen van het RIVM. Als u wilt weten of het Energieloket open is kunt u bellen naar tel. 0345 504 012

Online Energieloket

Voor woningeigenaren met vragen over energie besparen of opwekken, is er ook het lokale online Energieloket Rivierenland.

U vindt er onder andere:

 • energiecheck voor inzicht in het energieverbruik
 • snel en gratis energieadvies op maat door online een QuickScan van de woning
 • beoordeling of het dak geschikt is voor zonnepanelen
 • informatie over energielabels, financieringen en subsidies
 • een overzicht van deskundige bedrijven in de buurt
 • handige checklijsten voor het aanvragen en beoordelen van offertes

Uw monument verduurzamen?

Als u uw monumentale pand wilt verduurzamen, vraagt dit in veel gevallen om een specifieke oplossing. Want ook na verduurzaming moet het monumentale karakter nog behouden blijven. Lees op de website van het Energieloket Zaltbommel specifieke informatie over het verduurzamen van monumentale panden en panden in de beschermde dorps- en stadsgezichten. Hier leest u onder meer welke mogelijkheden voor verduurzaming er zijn voor uw pand.

Subsidieregelingen

Nieuwe Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) regeling per 2021

Het Rijk heeft  de subsidieregelingen SEEH (woningisolatie) en ISDE (installaties) per 1 januari 2021 samengevoegd. Als woningeigenaar kunt u subsidie krijgen voor de volgende maatregelen:

 • Installaties: warmtepomp en zonneboiler
 • Energiebesparende maatregelen: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer- en bodemisolatie, gevelisolatie, beglazing
 • Aansluiting warmtenet

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft de uitvoerende organisatie. Lees meer over de aangepaste ISDE-regeling en de voorwaarden op de website van Energieloket Zaltbommel.

Leningen

Toekomstbestendig wonen lening en energiebespaarlening

Sinds juli 2019 is het ook mogelijk een lening aan te vragen voor energiebesparende maatregelen via de regeling Toekomstbestendig Wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Toekomstbestendig wonen lening.
De landelijke Energiebespaarlening is ook nog van kracht. Hierbij zijn tal van mogelijkheden. Op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds staat meer informatie.

Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties

Organisaties zonder winstoogmerk zoals maatschappelijke instellingen, verenigingen, kerken en scholen kunnen vanaf 2018 een lening aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed komt niet in aanmerking voor de lening. Om de lening toegankelijker en aantrekkelijker te maken, is in juni 2021 een aantal voorwaarden aangepast.

De aanpassingen

 • het rentepercentage is verlaagd van 2,5% naar 1,6%
 • het maximaal te lenen bedrag is verhoogd van € 30.000 naar € 50.000.  Het minimumbedrag blijft € 5.000
 • de verplichting om bij een aanvraag een Energiebesparingsmaatwerkadvies (EMA) aan te leveren vervalt
 • daarnaast is de maatregelenlijst geactualiseerd met onder andere de toevoeging van infrarood warmtepanelen en een energiemonitoringsysteem
 • de afspraak dat de gemeente de afsluitkosten van € 1.500 voor elke lening vergoedt, blijft staan

Aanvragen

U wilt een Stimuleringslening aanvragen? Lees het aanvraagformulier inclusief de toelichting en andere details zoals de maatregelenlijst in het aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties (PDF, 387.2 kB). Vul het volledig in en stuur het ons toe. Wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor de lening. Als we de lening toekennen, vraagt u de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Die treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar.

Meer informatie over de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties leest u in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel.

Oplaadpunten elektrische voertuigen

Beschikt u over eigen terrein waar u uw auto parkeert? Dan kunt u zelf een oplaadpunt op uw eigen terrein plaatsen. Maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval kunt u bij een marktpartij een oplaadpunt in de openbare ruimte aanvragen. Op de pagina Oplaadpunten elektrische voertuigen in openbare ruimte leest u meer informatie.

Duurzame (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel

Op dit moment wordt het merendeel van de huizen en gebouwen in Nederland, ook in de gemeente Zaltbommel, verwarmd met aardgas. Aardgas zal op de langere termijn (2030 – 2050) uit Nederland verdwijnen en duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Een van die duurzame alternatieven voor aardgas is warmte uit de aarde. De bodem in gemeente Zaltbommel lijkt geschikt voor aardwarmte. Maar om te bepalen of we in de gemeente daadwerkelijk gebruik kunnen maken van aardwarmte, is nog veel onderzoek nodig. Een eerste stap is hierin gezet. In maart 2021 is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toestemming verleend om verder onderzoek te doen naar aardwarmte in de gemeente. Lees meer over (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel>

Zon- en windbeleid

Om over te schakelen op duurzame energie willen we zon- en windenergie opwekken. Onze hoge ambitie is alleen haalbaar als er, naast initiatieven als energie besparen en bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, ook grote initiatieven voor duurzame energie komen. Daarom werken we aan regels voor zon- en windenergie voor grootschalige initiatieven. De voorwaarden waaronder grootschalige zon- en windenergie kunnen worden opgewekt, staan in ons Zon- en windbeleid.  

In het Raadsinformatieysteem vindt u de documenten van het Zon- en windbeleid (agendapunt 13).  

Warmtetransitie / van het aardgas af

In 2030 wil de gemeente Zaltbommel 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit spraken we ook af in het Nationale Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Om dit doel te bereiken moeten onder andere gebouwen, zoals woningen, winkels en scholen, op een andere manier verwarmd worden. Nu gebeurt dit vaak met aardgas. De verbranding van aardgas stoot echter CO2 uit. Uiterlijk 2050 willen we daarom dat alle gebouwen op een andere manier zijn verwarmd.

Transitievisie Warmte

In een Transitievisie Warmte leggen gemeenten, samen met belanghebbenden, een stapsgewijze aanpak richting een aardgasvrije bebouwde omgeving vast. De visie moet worden gezien als een eerste stap in een lang proces, waarbij inwoners, woningcorporaties, bedrijven, andere stakeholders en gemeente samen optrekken. De gemeente moet eind 2021 een eerste Transitievisie Warmte vaststellen.

De bespreekversie van de visie heeft inmiddels ter inzage gelegen. Bent u benieuwd wat hierin stond? U kunt hier de Bespreekversie van de Transitievisie Warmte (PDF, 6.1 MB) en/of de samenvatting van deze Transitievisie Warmte inzien. We zijn nu bezig met het beantwoorden van de binnengekomen reacties. Hierna leggen we de visie voor vaststelling voor aan de raad. We verwachten dat de raad hierover op 16 december 2021 een besluit neemt. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via ons emailadres duurzaamheid@zaltbommel.nl.

?>