Lees pagina voor

Energietransitie/duurzame energie/energiebesparing

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Energieloket

Het Energieloket Zaltbommel is iedere woensdag van 13.30 – 16.30 uur open. U kunt er terecht voor al uw vragen over energie besparen of energie-opwek. Het Energieloket Zaltbommel geeft onafhankelijk advies. Over wat de beste maatregel is voor uw situatie. Of tips voor het aanvragen en beoordelen van de verschillende offertes. Maar ook over subsidie en financieringen.

Adres Energieloket

U vindt het Energieloket Zaltbommel in Het Groene Huis, Hogeweg 11, de rechtervleugel van het gemeentekantoor, op de 2e etage. Als u wilt weten of het Energieloket open is kunt u bellen naar tel. 0345 504 012

Online Energieloket

Voor woningeigenaren met vragen over energie besparen of opwekken, is er ook het lokale online Energieloket Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website).

U vindt er onder andere:

Uw monument verduurzamen?

Als u uw monumentale pand wilt verduurzamen, vraagt dit in veel gevallen om een specifieke oplossing. Want ook na verduurzaming moet het monumentale karakter nog behouden blijven. Lees op de website van het Energieloket Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website) specifieke informatie over het verduurzamen van monumentale panden en panden in de beschermde dorps- en stadsgezichten. Hier leest u onder meer welke mogelijkheden voor verduurzaming er zijn voor uw pand.

Subsidieregelingen

Nieuwe Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) regeling per 2021

Het Rijk heeft  de subsidieregelingen SEEH (woningisolatie) en ISDE (installaties) per 1 januari 2021 samengevoegd. Als woningeigenaar kunt u subsidie krijgen voor de volgende maatregelen:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft de uitvoerende organisatie. Lees meer over de aangepaste ISDE-regeling en de voorwaarden op de website van Energieloket Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website).

Leningen

Toekomstbestendig wonen lening en energiebespaarlening

Sinds juli 2019 is het ook mogelijk een lening aan te vragen voor energiebesparende maatregelen via de regeling Toekomstbestendig Wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Toekomstbestendig wonen lening.
De landelijke Energiebespaarlening is ook nog van kracht. Hierbij zijn tal van mogelijkheden. Op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds (Deze link gaat naar een externe website) staat meer informatie.

Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties

Organisaties zonder winstoogmerk zoals maatschappelijke instellingen, verenigingen, kerken en scholen kunnen vanaf 2018 een lening aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed komt niet in aanmerking voor de lening. Om de lening toegankelijker en aantrekkelijker te maken, is in juni 2021 een aantal voorwaarden aangepast.

De aanpassingen

Aanvragen

U wilt een Stimuleringslening aanvragen? Lees het aanvraagformulier inclusief de toelichting en andere details zoals de maatregelenlijst in het aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties (PDF, 222.3 kB). Vul het volledig in en stuur het ons toe. Wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor de lening. Als we de lening toekennen, vraagt u de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Die treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar.

Meer informatie over de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties leest u op de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website) en in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website).

Oplaadpunten elektrische voertuigen

Beschikt u over eigen terrein waar u uw auto parkeert? Dan kunt u zelf een oplaadpunt op uw eigen terrein plaatsen. Maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval kunt u bij een marktpartij een oplaadpunt in de openbare ruimte aanvragen. Op de pagina Laadpalen voor elektrische auto's leest u meer informatie.

Duurzame (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel

Op dit moment wordt het merendeel van de huizen en gebouwen in Nederland, ook in de gemeente Zaltbommel, verwarmd met aardgas. Aardgas zal op de langere termijn (2030 – 2050) uit Nederland verdwijnen en duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Een van die duurzame alternatieven voor aardgas is warmte uit de aarde. De bodem in gemeente Zaltbommel lijkt geschikt voor aardwarmte. Maar om te bepalen of we in de gemeente daadwerkelijk gebruik kunnen maken van aardwarmte, is nog veel onderzoek nodig. Een eerste stap is hierin gezet. In maart 2021 is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toestemming verleend om verder onderzoek te doen naar aardwarmte in de gemeente. Lees meer over (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel>

Zon- en windbeleid

Om over te schakelen op duurzame energie willen we zon- en windenergie opwekken. Onze hoge ambitie is alleen haalbaar als er, naast initiatieven als energie besparen en bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, ook grote initiatieven voor duurzame energie komen. Daarom werken we aan regels voor zon- en windenergie voor grootschalige initiatieven. De voorwaarden waaronder grootschalige zon- en windenergie kunnen worden opgewekt, staan in ons Zon- en windbeleid.  

In het Raadsinformatieysteem vindt u de documenten van het Zon- en windbeleid (Deze link gaat naar een externe website) (agendapunt 13).  

Warmtetransitie / van het aardgas af

In 2030 wil de gemeente Zaltbommel 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit spraken we ook af in het Nationale Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Om dit doel te bereiken moeten onder andere gebouwen, zoals woningen, winkels en scholen, op een andere manier verwarmd worden. Nu gebeurt dit vaak met aardgas. De verbranding van aardgas stoot echter CO2 uit. Uiterlijk in 2050 willen we daarom dat alle gebouwen op een andere manier zijn verwarmd. Hoe we dat gaan doen staat in de ‘Transitievisie Warmte’.

Transitievisie Warmte

In een Transitievisie Warmte leggen gemeenten, samen met belanghebbenden, een stapsgewijze aanpak vast richting een aardgasvrije bebouwde omgeving. De visie moet worden gezien als een eerste stap in een lang proces, waarbij inwoners, woningcorporaties, bedrijven, andere belanghebbenden en gemeente samen optrekken.

De gemeenteraad stelde op 16 december 2021 de Transitievisie Warmte vast. Bekijk hier de Transitievisie Warmte en/of de samenvatting van deze Transitievisie Warmte.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via ons e-mailadres duurzaamheid@zaltbommel.nl.