Energietransitie/duurzame energie/energiebesparing

Energieloket

Voor woningeigenaren met vragen over energie besparen of opwekken, is er het lokale Energieloket Rivierenland.
Het energieloket biedt onder andere:

 • energiecheck voor inzicht in het energieverbruik
 • snel en gratis energieadvies op maat door online een QuickScan van de woning
 • beoordeling of het dak geschikt is voor zonnepanelen
 • informatie over energielabels, financieringen en subsidies
 • een overzicht van deskundige bedrijven in de buurt
 • handige checklijsten voor het aanvragen en beoordelen van offertes

Subsidieregelingen

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Aanvragen doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Het gaat om de volgende energiebesparende maatregelen: 

 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • gevelisolatie
 • hoogrendementsglas

De subsidie bedraagt 20% van de totale kosten met een maximum van 10.000 euro. Bekijk op de website van RVO de overige specificaties en voorwaarden die voor deze subsidie gelden.
De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.
Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt dan met isolatie uitgebreid.

Subsidieregeling duurzame energie in huis en bedrijf

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Voor uzelf of voor uw bedrijf? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor meer informatie bekijkt u de website van het RVO over de investeringssubsidie ISDE.

Leningen

Toekomstbestendig wonen lening en energiebespaarlening

Sinds juli 2019 is het ook mogelijk een lening aan te vragen voor energiebesparende maatregelen via de regeling Toekomstbestendig Wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Toekomstigbestendig wonen lening.
De landelijke Energiebespaarlening is ook nog van kracht. Hierbij zijn tal van mogelijkheden. Op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds staat meer informatie.

Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties

Maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en scholen kunnen een lening aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed komt niet in aanmerking voor de lening. Een organisatie zonder winstoogmerk kan € 5.000 tot maximaal € 30.000 lenen. In totaal is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld.

Maatwerkadvies
Om de lening aan te vragen vraagt u eerst een maatwerkadvies voor energiebesparing aan bij een gecertificeerd bedrijf. Het maatwerkadvies mag meegefinancierd worden. Het maatwerkadvies laat u zien welke energiebesparende maatregelen zinvol zijn in uw situatie. Het geeft u daarnaast inzicht in de kosten, opbrengsten en de terugverdientijd van de maatregelen.

Aanvragen
U wilt een lening aanvragen? Vul het aanvraagformulier (PDF, 203.4 kB) in en stuur dit samen met het maatwerkadvies naar ons toe. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de lening. Als we de lening toekennen, vraagt u de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Die treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar.

Meer informatie over de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties en welke maatregelen eronder vallen leest u in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel (PDF, 188.2 kB).

Oplaadpunten elektrische voertuigen

Beschikt u over eigen terrein waar u uw auto parkeert? Dan kunt u zelf een oplaadpunt op uw eigen terrein plaatsen. Maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval kunt u bij een marktpartij een oplaadpunt in de openbare ruimte aanvragen. Op de pagina Oplaadpunten elektrische voertuigen in openbare ruimte leest u meer informatie.