Lees pagina voor

Aangifte geboorte

Is uw kind geboren in de gemeente Zaltbommel? U moet dan binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind bij ons aangifte doen. We maken de akte op en uw kind wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen

Het is mogelijk om de aangifte online te doen met DigiD.
Wilt of kunt u dit niet? Maak dan een afspraak op het gemeentekantoor via 14 0418

Is uw kind in een andere gemeente geboren? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch? Dan doet u bij de gemeente ’s-Hertogenbosch aangifte.

Online geboorteaangifte doen (Deze link gaat naar een externe website)

Meenemen

  • Geldig identificatiebewijs van aangever
  • Een bewijs van geboorte van de verloskundige
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie erkenning kind). Als het kind niet erkend is, neem dan telefonisch contact op met de gemeente. Tel. 14 0418.
  • Als u een trouwboekje of een partnerschapboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboorte op Aangifte uiterlijk doen op 
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. Een online aangifte kan 24/7.

Wie kan aangifte doen?

Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Laat het dan doen door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

Nationaliteit

Is uw kind in Nederland geboren? Dan krijgt het kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dat is afhankelijk van de nationaliteit van de ouders. Hoe krijgt een kind de Nederlandse nationaliteit? Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Burgerservicenummer

Binnen 2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders het Burgerservicenummer (BSN) van hun kind. U ontvangt dit nummer persoonlijk bij aangifte aan de balie, of per e-mail bij digitale aangifte.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een geboorteaangifte.
Voor een benodigd paspoort of identiteitskaart betaalt u wel leges. Zie de kosten op de pagina paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Meer informatie over geboorteaangifte

Meer informatie over het doen van geboorteaangifte vindt u bij de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Het Burgerservicenummer wordt u binnen 4 weken per post toegestuurd.

Dubbele achternaam

Ouders kunnen hun kind vanaf 1 januari 2024 een dubbele achternaam geven. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024. U kunt van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als uw eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. Het kind moet wel vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit hebben. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al uw volgende kinderen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Er is ook een overgangsregeling. Dat betekent dat ouders met kinderen die allemaal zijn geboren na 1 januari 2016 de achternaam kunnen laten aanpassen in een dubbele achternaam. Vanaf 1 januari 2024 heeft u 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Het kiezen van de dubbele achternaam tijdens de overgangsregeling kost € 75,00 voor een eerste kind en € 50,00 voor elk volgende kind.

Voorwaarden aanpassing in dubbele achternaam

Geen keuze maken voor achternaam kind

Kiezen voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als u geen keuze maakt krijgt een kind, als de ouders niet getrouwd of geregistreerd partners zijn, de achternaam van de moeder uit wie het kind geboren is. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de achternaam van de vader of de duomoeder.

Wilt u meer lezen over het nieuwe namenrecht? Lees dan de informatie van de Overheid (Deze link gaat naar een externe website).

Registratie levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Een erkenning van het bestaan van uw kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hopelijk helpen bij de verwerking daarvan.
​Wilt u een verzoek voor registratie indienen? Maakt u hiervoor telefonisch een afspraak op het gemeentekantoor via 14 0418.