Woningbouwontwikkeling Brakel-West

Op deze pagina vindt u informatie over de woningbouwontwikkeling in Brakel-West.

Er is een grote maatschappelijke behoefte aan woningen. In Brakel, de grootste kern van de gemeente Zaltbommel, wordt deze behoefte ook gevoeld. Door een gebrek aan geschikte woningbouwlocaties in en rondom de kern Brakel is het lastig om voldoende woningen in Brakel te realiseren. Het gebied Brakel-West is de meest voor de hand liggende locatie om woningen te realiseren in Brakel en zo invulling te geven aan de behoefte aan woningen. In een groot gedeelte van dit gebied zijn nu bedrijven aanwezig. Het projectgebied is weergegeven op onderstaande afbeelding. 

Online bijeenkomst 4 april

Bent u (toekomstige) inwoner van Brakel? En wilt u graag meedenken over de woningbouw in Brakel-West? Dan bent u van harte welkom bij de online bijeenkomst op dinsdag 4 april van 19.00 tot 20.00 uur. 
Online aanmelden voor de bijeenkomst

Wat komt aan bod in deze bijeenkomst?

  • Achtergrond van de gebiedsontwikkeling Brakel-West.
  • Korte terugblik op eerder gehouden informatieavond en opgehaalde informatie..
  • Informatie over de keuzes die geleid hebben tot deze concept stedenbouwkundige visie.
  • Concept stedenbouwkundige visie.
  • We horen verder graag uw reactie op de concept stedenbouwkundige visie.
Op luchtfoto is het gebied ingesloten door de Groenesteeg, de Appelweg, de Engsteeg en de Molensteeg in Brakel West gearceerd

Kaart met ligging van projectgebied Brakel-West. Het projectgebied wordt ingesloten door de Groenesteeg, de Appelweg, de Engsteeg en de Molensteeg.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaltbommel via 14 0418 of info@zaltbommel.nl.

?>