Lees pagina voor

Woningbouw Brakel-West

Op deze pagina vindt u informatie over de woningbouwontwikkeling in Brakel-West.

Er is een grote maatschappelijke behoefte aan woningen. In Brakel, de grootste kern van de gemeente Zaltbommel, wordt deze behoefte ook gevoeld. Door een gebrek aan geschikte woningbouwlocaties in en rondom de kern Brakel is het lastig om voldoende woningen in Brakel te realiseren. Het gebied Brakel-West is de meest voor de hand liggende locatie om woningen te realiseren in Brakel en zo invulling te geven aan de behoefte aan woningen. In een groot gedeelte van dit gebied zijn nu bedrijven aanwezig. Het projectgebied is weergegeven op onderstaande afbeelding. 

Op luchtfoto is het gebied ingesloten door de Groenesteeg, de Appelweg, de Engsteeg en de Molensteeg in Brakel West gearceerd

Kaart met ligging van projectgebied Brakel-West. Het projectgebied wordt ingesloten door de Groenesteeg, de Appelweg, de Engsteeg en de Molensteeg.

Voorontwerp bestemmingsplan 

Het voorontwerp bestemmingsplan “Brakel-West” ligt van vrijdag 22 september 2023 tot en met donderdag 19 oktober 2023 ter inzage. Het bestemmingsplan “Brakel-West” maakt woningbouw mogelijk aan de noordwestzijde van de kern Brakel en is de juridisch planologische vertaling van de stedenbouwkundige visie. Gedurende deze periode is er een online informatieavond. Deze avond houden wij op donderdag 5 oktober van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de avond heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over het bestemmingsplan. U kunt ook mondeling uw mening of opmerkingen naar voren brengen. Omdat we reeds uitgebreid over de plannen hebben gesproken met de inwoners uit Brakel (bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige visie en deze visie ook gepresenteerd hebben) worden de plannen niet opnieuw uitgebreid gepresenteerd. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via dit aanmeldformulier (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie of vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaltbommel via 14 0418 of info@zaltbommel.nl.