Lees pagina voor

Fase 2: Bepalen projectaanpak en eerste verkenningen plangebied

De gemeente deed een eerste verkenning van het plangebied en stelde een project aanpak op. Verder zijn op basis van de uitgevoerde verkenning de eerste uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie opgesteld. De uitgangspunten voor de stedenbouwkundige visie en de projectaanpak (als startnotitie) stelde de gemeenteraad  op 7 juni 2022 vast. De startnotitie en de uitgangspunten vindt u in het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website).