Lees pagina voor

Fase 5: Opstellen Bestemmingsplan

Nadat de stedenbouwkundige visie is vastgesteld stelt de gemeente een bestemmingsplan op voor het gebied. Dit is nodig om woningbouw in dit gebied ook juridisch mogelijk te maken. Gedurende de bestemmingsplanprocedure organiseert de gemeente informatieavonden voor de belanghebbenden. Zowel over het voorontwerpbestemmingsplan als over het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan 'Brakel-West' liggen met bijbehorende documenten van donderdag 21 december 2023 t/m woensdag 31 januari 2024 ter inzage. De stukken bekijkt u via de pagina Overzicht bestemmingsplannen.

Informatiebijeenkomst

Het bestemmingsplan ‘Brakel-West’ maakt woningbouw mogelijk aan de noordwestzijde van de kern Brakel en is de uitwerking van de stedenbouwkundige visie. Er is een informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan. Deze vindt plaats op woensdag 10 januari 2024 van 18.00 tot 20.00 uur in Huis Brakel, Dwarssteeg 2 te Brakel. U kunt gewoon inlopen en hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Tijdens de avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan en exploitatieplan. U kunt ook uw mening geven of opmerkingen maken. Omdat we eerder al uitgebreid over de plannen hebben gesproken met de inwoners uit Brakel, worden de plannen niet opnieuw gepresenteerd.

Overzicht locatie nieuwbouw Brakel-West vanuit de lucht