Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Fase 5: Opstellen Bestemmingsplan

Nadat de stedenbouwkundige visie is vastgesteld stelt de gemeente een bestemmingsplan op voor het gebied. Dit is nodig om woningbouw in dit gebied ook juridisch mogelijk te maken. Gedurende de bestemmingsplanprocedure organiseert de gemeente informatieavonden voor de belanghebbenden. Zowel over het voorontwerpbestemmingsplan als over het ontwerpbestemmingsplan.