Lees pagina voor

Fase 1: Studie naar mogelijke woningbouwlocaties Brakel en vestiging WvG (Wet voorkeursrecht gemeenten) Brakel-West.

De gemeente deed in 2019 en 2020 een ambtelijke studie gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties in Brakel. Uit deze studie kwam de locatie Brakel-West als meest voor de hand liggende locatie naar voren om woningbouw te realiseren.
Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling en de grote behoefte aan woningen in Brakel besloot de gemeente daarop om de ontwikkeling van het gebied op te pakken. Om te voorkomen dat partijen de grond opkopen voor andere doeleinden of om winst te maken op de doorverkoop van deze gronden, heeft de gemeente het zogenaamde voorkeursrecht gevestigd op de grond. Dit deed de gemeente op 30 september 2021 op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. In het kort komt dit erop neer dat de betrokken gronden niet aan een derde partij mogen worden verkocht, maar eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden.