Lees pagina voor

Fase 8: Realisatiefase

  • Toewijzing koopwoningen
  • Gemeente stelt met bewoners en omwonenden een inrichtingsplan op voor de buitenruimte
  • Bouwrijp maken van de locatie
  • Bouw woningen
  • Woonrijp maken van de locatie