Lees pagina voor

Fase 4: Opstellen stedenbouwkundige visie Brakel-West

De gemeente begon in september 2022 met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. In deze stedenbouwkundige visie staat op hoofdlijnen hoe de invulling van het gebied eruit komt te zien. De gemeente betrekt bij de stedenbouwkundige visie ook de omwonenden, bewoners van Brakel, woningzoekenden en (mogelijk) toekomstige bewoners van het gebied.

Eind 2022 vond een eerste bijeenkomst plaats met omwonenden. In februari 2023 was er een online bijeenkomst gepland voor overige inwoners van Brakel, woningzoekenden en (mogelijk) toekomstige bewoners van het gebied. De gemeente bracht via deze bijeenkomst de wensen van deze belanghebbenden voor de invulling van het gebied in kaart. De input werd meegenomen bij de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige visie voor het gebied.

Op dinsdag 19 september heeft het college van burgemeester en wethouders de stedenbouwkundige visie voor het gebied Brakel-West (PDF, 16.8 MB) vastgesteld.