Lees pagina voor

Waar kan ik terecht met mijn zorgvraag?

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Vraag dan via een Wmo consulent, Buurtteam of Buurtzorg Jong een maatwerkvoorziening aan. Bij wie kunt u waarvoor terecht?

Wmo-team

U kunt bij het Wmo-team terecht met alle vragen over:

Hoe bereikt u het Wmo-team?

Telefonisch van 8.30 tot 12.30 uur via 14 0418 of wmo@zaltbommel.nl.

Buurtteam

Buurtteam biedt hulp en begeleiding aan volwassenen in de gemeente Zaltbommel. U kunt terecht voor:

Samen met u bespreken ze de hulp die u nodig heeft, maar ook wat u zelf kunt. Mensen in uw omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Samengevat in 5 vuistregels helpen ze met:

1. meedoen in de buurt
2. passende ondersteuning
3. waardevolle daginvulling
4. financiën op orde
5. een fijn thuis

Slachtoffer van toeslagenaffaire?

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire? Ook dan kunt u contact opnemen met Buurtteam.

Hoe bereikt u Buurtteam?

Telefonisch: 06 12 98 58 19
E-mail: buurtteamzaltbommel@hetbuurtteam.nl

Voor meer informatie: hetbuurtteam.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong biedt ondersteuning en begeleiding aan gezinnen en jongeren. Op de pagina Buurtzorg Jong leest u meer informatie.

Cliëntondersteuning

Wanneer u een gesprek heeft met een Wmo consulent, medewerker van het Buurtteam of Buurtzorg Jong kunt u altijd om hulp vragen. Op de pagina cliëntondersteuning vindt u meer informatie.

Bekostiging van de voorziening

U mag zelf kiezen hoe de voorziening wordt bekostigd. Dit kan op twee manieren. Met een: