Waar kan ik terecht met mijn zorgvraag?

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Vraag dan via een Wmo consulent, Buurtteam of Buurtzorg Jong een maatwerkvoorziening aan. Bij wie kunt u waarvoor terecht?

Wmo-team

U kunt bij het Wmo-team terecht met alle vragen over:

Hoe bereikt u het Wmo-team?

Telefonisch: 14 0418

Buurtteam

Buurtteam biedt hulp en begeleiding aan volwassenen in de gemeente Zaltbommel. U kunt terecht voor:

  • begeleiding
  • dagbesteding 
  • kortdurend verblijf

Samen met u bespreken ze de hulp die u nodig heeft, maar ook wat u zelf kunt. Mensen in uw omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Samengevat in 5 vuistregels helpen ze met:

1. meedoen in de buurt
2. passende ondersteuning
3. waardevolle daginvulling
4. financiën op orde
5. een fijn thuis

Hoe bereikt u Buurtteam?

Telefonisch: 06 12 98 58 19 (op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur) 
E-mail: buurtteamzaltbommel@hetbuurtteam.nl
Voor meer informatie: www.hetbuurtteam.nl

Inloopspreekuur maatschappelijk werk

Langskomen op het inloopspreekuur maatschappelijk werk kan ook. Iedere dinsdag van 15:00 - 17:00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. U vindt ons bij stichting Kompas, in de Brede School de Waluwe, Prins Clausstraat 2 te Zaltbommel.

Buurtzorg Jong

Met vragen over kinderen en opvoeden kunt u terecht bij Buurtzorg Jong.
Het gaat dan om de volgende diensten:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • logeeropvang
  • behandeling
  • specialistische jeugdhulp en diagnostiek

Gezinnen worden begeleid door één organisatie en één hulpverlener vanuit een klein team.

Hoe bereikt u Buurtzorg Jong?

Buurtzorg Jong Zaltbommel stad
Telefonisch: 06 12 59 75 53
E-mail: zaltbommelstad@bzjong.nl

Buurtzorg Jong Zaltbommel dorpen
Telefonisch: 06 20 74 41 48
E-mail: zaltbommeldorpen@bzjong.nl

Inloopspreekuren

Op iedere school in Zaltbommel is een contactpersoon van Buurtzorg Jong. Op de meeste scholen zijn ze wekelijks aanwezig. Wilt u contact met Buurtzorg Jong vraag het aan de IB-er, de directeur of de leerkracht. Zij kunnen u vertellen hoe u contact opneemt met Buurtzorg Jong.
Buurtzorg Jong is op het Cambium college wekelijks aanwezig voor schoolmaatschappelijk werk.

Cliëntondersteuning

Wanneer u een gesprek heeft met een Wmo consulent, medewerker van het Buurtteam of Buurtzorg Jong kunt u altijd om hulp vragen. Op de pagina cliëntondersteuning vindt u meer informatie.

Bekostiging van de voorziening

U mag zelf kiezen hoe de voorziening wordt bekostigd. Dit kan op twee manieren. Met een: